Mapowanie strumienia wartości

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niekoniecznych. wsparcie lean Najistotniejszym celem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych surowców. Zastosowanie metod lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.